TalsuTalsu novads

Sabile

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 02.692 E022° 34.429
Vērtējums:

Pilsēta izvietojusies 1 km platās senlejas abās nogāzēs 4 km garumā. Pa Abavas ieleju izsenis gāja svarīgs tirdzniecības un kara ceļš. Pie Sabiles pilskalna jau 10. gs. atradusies nocietināta senpilsēta. Kad krustneši sadalīja kuršu zemes, Sabili ieguva Livonijas ordenis un uzcēla savu mūra pili lejā pie upes, aptuveni tajā vietā, kur tagad atrodas autoosta.

Sabiles vēsturiskais centrs

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 02.719 E022° 34.394
Vērtējums:

Pilsētas apbūves iespējas vienmēr ir noteicis reljefs: celt namus un ierīkot dārzus varēts tikai šaurā joslā starp upi un senkrasta nogāzi. Pilsētas vēsturiskā apbūve ir 15.-19. gs. pilsētbūvniecības piemineklis. Vecpilsētas centrs atrodas iepretī tiltam. Gar šaurajām līkumotajām ieliņām paceļas senlaicīgas mājas, pārsvarā vienstāva koka ēkas. Arhitektoniski vērtīgākās 19. gs. celtnes atrodas Talsu, Ventspils, Rīgas, arī Kuldīgas ielā. 1890. g. celtajā ebreju sinagogā Strautu ielā 4 ierīkots Mūsdienu mākslas un kultūras mantojuma centrs.

Sabiles luterāņu baznīca

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 02.809 E022° 34.387
Vērtējums:

1651. g. uzbūvētā baznīca ar pārtraukumiem celta 51 gadu. Tā pilnībā pārbūvēta 1876. g. Dievnamā atrodas vecākā kancele (1590. g.) Latvijā un 19. gs. uzstādīts sagrautās bruņinieku pils kapelas zvans (1450. g.), arī vecākais Latvijā.

Sabiles Vīna kalns

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 02.737 E022° 34.639
Vērtējums:

Jau bruņinieku un hercogu laikos Abavas labā krasta nogāzē kopa vīna dārzus, Sabiles vīnu sūtīja pat uz ārzemēm. Vīnogulājus atkal sāka audzēt 1938. g. pēc vīnogu audzētāja P. Gailīša ierosmes. 20. gs. 70.- 80. gados stādījumi panīka, bet 90. gadu sākumā tos sāka atjaunot. Kopš 1999. g. katru gadu jūlija otrajā pusē pilsētā notiek Vīna svētki. Vīna kalns ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā kā vistālāk uz ziemeļiem esošais vīnogulāju dārzs. Iespējama ekskursija un degustācija Vīna dārzā - piesakoties iepriekš Sabiles TIC.

Sabiles pilskalns

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 02.826 E022° 34.600
Vērtējums:

Sabiles pilskalns - 25 m augstais pilskalns, kas slejas Abavas senlejas pamatkrasta augšdaļā, no divām pusēm norobežo gravas, tā A pusē izveidots 6 m augsts valnis. 11.-17. gs. pilskalnu apdzīvojuši pārkuršoti lībieši, kas nodarbojušies ar amatniecību. No pilskalna virsotnes paveras plašs skats uz Abavas ieleju, Pedvāli un Sabiles pilsētu.

Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 2.000 E022° 33.948
Vērtējums:

Ainaviskajā, gravām tik bagātajā Abavas senielejas krasta nogāzē bijušo Firkspedvāles un Briņķpedvāles muižu ēku apkārtnē 1992. g. pēc tēlnieka O. Feldberga ierosmes izveidots ap 150 ha plašs brīvdabas mākslas muzejs - parks.

Zviedru cepure jeb Ķempju Piltiņkalns

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 01.456 E022° 35.526
Vērtējums:

Pakalnu Abavas kreisā senkrasta nogāzē pie Sabiles, pēc nostāsta, zviedru karavīri ar savām cepurēm sabēruši virs sava ģenerāļa kapa. Vēl senāk tas bijis pilskalns. Tagad te var baudīt vizināšanās priekus. Ziemā slēpošanai 260 m gara trase ar pacēlājiem, vasarā - 307 m gara rodeļu rene nobraucieniem. Aktīvās atpūtas centrā piedāvā arī zirgu izjādes, ieturēšanos kafejnīcā.

Abavas rumba

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 04.248 E022° 31.574
Vērtējums:

Trīs kilometrus lejpus Sabiles izveidojies vairāku pakāpju ūdenskritums - Abavas rumba. Ūdens plūst pa dolomīta kāplēm, veidojot ap 1 m augstu kritumu.

Sudmaļu ūdenskritums

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 04.443 E022° 27.988
Vērtējums:

Iepretī Veģu ūdenskritumam, Abavas senlejas otrajā krastā, atrodas Sudmalu ūdenskritumi. Valgale, augštecē Galamuižas upīte, vidustecē Mulca, plūst pa 30 m dziļu gravu, kas izgrauzta Pļaviņu svītas krāsainajos dolomītos Abavas senlejas nogāzē. Ap 400 m no ietekas Abavā, pie vecajām dzirnavām izveidojušies ūdenskritumi.

Māras kambari

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 04.884 E022° 22.143
Vērtējums:

Starp Sabili un Rendu - ap 6 km no Rendas, 19 km no Sabiles - nelielā, mežainā gravā atrodas Māras kambari - smilšakmenī izskalotas trīs šauras plaisveida alas Abavas labā krasta sāngravā. Māras kambari ir aizsargājams ģeoloģiskais piemineklis kopš 1957. gada un arheoloģisks piemineklis kopš 1983. gada. Tā ir sena kulta vieta.

Dižstendes muižas kungu māja

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 11.551 E022° 33.298
Vērtējums:

Jaunā kungu māja celta 19. gs. sākumā. Klasicisma stila celtne, pārbūvēta 19. gs. septiņdesmitajos gados. Muižas ansambļa vecākā ēka ir 16. gs. būvēta torņveida celtne. To no trim pusēm norobežo grāvji. Saglabājušies muižas staļļi ar ratnīcu (19. gs.), vairākas saimniecības ēkas.

Dursupes muižas kungu māja

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 11.613 E022° 52.272
Vērtējums:

Dursupes muižas kungu māja celta 1820. gadā, pārbūvētā 19. gs. otrajā pusē neogotikas stilā. Pārbūves projekta autors T. Zeilers pievienojis ēkai portiku un verandu.

Muižas apbūve veidojusies 18.-19. gs. Kompleksā ietilpst klēts (1825), dāre, drānu klēts, kalpu māja, smēde.

Firksa muižas pils

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 14.555 E022° 36.178
Vērtējums:

Barona Firksa dzīvojamā ēka būvēta 1883. gadā. Celtnei neoklasicisma stila formas. Ēka, kurai saimnieks devis nosaukumu "Villa Hochheim", atrodas Talsos, pilsētas parkā - Tiguļu kalnā. No tā paveras skats uz ezeru un pilsētu. Ēka fragmentāri atjaunota 1997. gadā. Mūsdienās tajā atrodas Talsu novada muzejs.

Nogales muižas pils

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 22.126 E022° 44.333
Vērtējums:

Muižas pils celta 19. gs. astoņdesmitajos gados pēc arhitekta T. Zeilera projekta neoklasicisma stilā. Barona fon Firksa medību pili mēdza saukt par Kurzemes mazo Rundāli. Tajā saglabājusies bagāta rokoko stilā ieturēta interjeru izveide - oriģināla griestu apdare, oleogrāfijām greznoti plafoni, kamīni, krāsnis.

Nurmuižas pils

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 13.617 E022° 45.668
Vērtējums:

Nurmuižas pils celtnē ietverti 14. gs. būvētās ordeņa pils mūri. 16.-17. gs. celtā pils mazāk nocietinājums, vairāk saimniecisks centrs. Šai laikā būvēts arī caur- brauktuves tornis, kuram 19. gs. veidota apdare ampīra stilā. Pils centrā neliels pagalms. Galvenās fasādes logiem dekoratīvs ierāmējums sgrafito tehnikā manierisma stilā. Celtne apvieno nocietinātas pils būvformas ar klasicisma elementiem.

Pastendes muižas kungu māja

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 13.434 E022° 31.180
Vērtējums:

Jauna kungu māja celta vecās kungu mājas vietā un 1780.-1800. g. pārbūvēta pašreizējā izskatā vēlā klasicisma stilā. Tās fasādi rotā portiki ar kolonnām un trijstūrveida frontoniem. Nozīmīgi kultūras pieminekļi muižas pils fasādes ciļņu ģerboņu fragmenti (1741). Pastende pirmoreiz minēta 1288. gada lēņu grāmatā. Muiža 444 gadus jeb 13 paaudzēs piederēja fon Hānu dzimtai, kura bija viena no bagātākajām Kurzemē.

Sasmakas muižas kungu māja

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 22.743 E022° 36.044
Vērtējums:

Piebraucamā ceļa galā pie Sasmakas ezera atrodas 1870. gadā celtā kungu māja - pieticīga Kurzemes neogotikas celtne, kuras piederību stilam iezīmē zobinājuma joslas un dzegas.

Muižas apbūve veidojusies 19. gs. gar piebraucamo ceļu. Saglabājies viss saimniecības ēku komplekss - kalpu mājas, kūtis, stallis u.c.

17. gs. pirmajā pusē uz Sasmakas muižas zemes izveidojās amatnieku un tirgotāju miests. Godinot Latvijas jūrniecības pamatlicēja K. Valdemāra piemiņu, Sasmaka pārdēvēta par Valdemārpili. Pilsētas vēsturiskais centrs ar 18. gs. apbūvi uzskatāms par pilsētbūvniecības pieminekli.

Tiņģeres muižas pils

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 26.997 E022° 31.565
Vērtējums:

Muižas vārda - Tiņģere - izcelsme sena, saistāma ar seno kuršu ciemu (tinga - tautas sapulču vieta). No 1434. gada Tiņģeres īpašnieki bijuši fon Manteifeļi, Hoveni, arī Pēterburgas baņķieris Bahs. 1846. gadā muižas īpašnieks Dundagas barons T. fon Osten-Zakens.

Muižas pils celta 1800. - 1804.gadā klasicisma stilā. Savulaik tā atzīmēta kā skaistākā pils Kursā, tai bijis arī liels ziemas dārzs, kurā audzēti pat apelsīni un citroni. Pils trīs reizes degusi (pēdējo reizi 1935. gadā), zudis tās sākotnējais izskats.

Vandzenes muižas kungu māja

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 19.656 E022° 48.167
Vērtējums:

Kungu māja celta 19. gs. sākumā. Tā ir klasicisma stila celtne ar četru kolonnu portiku un trijstūra zelmini. Celtnes balkonam kaltas margas. Pie ieejas daļēji zemē ierakti divi 17. gs. lielgabali. Muižas ansamblis veidots 19. gs. kā simetrisks komplekss ar uzsvērtu centrālo asi. Muižā saimniekoja baronu Heikingu dzimta.

Vandzenes parks (17 ha) tipisks Latvijas ainavu parks.

1937. g. arhitekts A. Zeidaks projektējis kungu mājas priekšdārzu - veidotu klasicismam raksturīgā stilā kā dabas ainavas atdarinājumu. Tomēr muižas apbūves simetriskais plānojums un piebraucamā ceļa liepu aleja raksturīga baroka tradīcijām. Parkā ir eksotiski koki un krūmi, dīķi un muižas īpašnieku kapenes.

Sabiles sinagoga.

Adrese: Kurzeme - Talsu novads
Koordinātes: N57° 02.722 E022° 34.309
Vērtējums:

Sabiles sinagoga ir ebreju sinagoga Sabilē. Tā celta 1890. gadā. Sinagoga kā dievnams tika izmantota līdz Otrajam pasaules karam, kad sākās nacistiskais genocīds pret ebrejiem. PSRS laikā sinagogā ir bijusi ierīkota sporta zāle, bet vēlāk ilgu laiku tā stāvējusi tukša. 1990. gadu sākumā O. Feldbergs un fonds "Abavas ieleja" sinagogu nopirka no Sabiles ADK (augļu un dārzeņu kombināts). Sinagogas restaurācijai nepieciešamos līdzekļus sniedza Zviedrijas Nacionālā kultūras mantojumu pārvalde un Latvijas Valsts kultūras pieminekļu inspekcija. Mūsdienās šeit ir izveidots "Mūsdienu mākslas un kultūras centrs", kurā tiek organizētas mākslas izstādes, koncerti, konferences u.c. pasākumi.

Ja vēlies vairāk informācijas, tad aicinu reģistrēties un autorizēties sistēmā!